MILJÖ

Miljöpolicy

Elicentra AB ska beakta miljöaspekter vid val av teknik och materiel vid installation av el, tele, data och larminstallationer. Vi uppfyller kraven i lagar och förordningar samt ställer krav på miljömedvetenhet hos våra leverantörer.

Våra arbetsmetoder och produkter utformas så att vi har ett kretsloppstänkande och effektiv energianvändning. Det innebär att vi stöder kunden i att skapa energieffektiva lösningar samt planerar för att undvika onödiga transporter.

Vårt miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar.

Vi använder oss av
Eio Q Kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001:2000 och Miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004